Kunstwijzer

Sinds mei 2020 werk ik als zelfstandig ondernemer onder de naam Kunstwijzer.

Cultuuronderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dat kan door zelf kunst te maken en mee te maken; maar vooral door daar betekenis aan te geven. Het creatief proces en de ontwikkeling van creativiteit zijn daarbij van wezenlijk belang. Hoe je daar didactisch vorm aan geeft als docent, laat ik in mijn trainingen ervaren. Zo wordt het zichtbaar en toepasbaar in de praktijk.

Ik vind het belangrijk dat alle kinderen en jongeren in aanraking komen met kunst en cultuur, op een positieve en leerzame manier. Daarom leg ik mij binnen Kunstwijzer toe op het trainen en coachen van leerkrachten basisonderwijs, docenten voortgezet onderwijs, en educatiemedewerkers in het culturele veld.

Procesgerichte didactiek

Ik ben gecertificeerd trainer procesgerichte didactiek (opleiding Karin Kotte, Kunstedu).

  • workshop: didactiek van een creatieve les (kennismaking)
  • workshop: ontwerp zelf een creatieve les (verdieping)
  • workshop: uitwisseling en kennisdeling (reflecties op de praktijk)

Visual Thinking Strategies

Niet alleen het maken van kunst, maar ook het meemaken van kunst is van belang voor de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen. Daartoe train en coach ik docenten en medewerkers van culturele instellingen in de VTS methodiek.

In 2013 maakte ik kennis met VTS en volgde de basis- en gevorderden training tot gespreksleider, in Amsterdam. In 2016 ben ik in New York getraind tot VTS coach. In 2017 volgde Seattle, waar ik me verdiepte in de theorie en het onderzoek van VTS (opleiding Karen de Santis). In april 2019 volgde ik de training ‘Image selection’ in Amsterdam.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat VTS daadwerkelijk het creatief en kritisch denken ontwikkelt, en daarmee dus een wezenlijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden. Zelf ben ik ook erg enthousiast over de VTS methodiek omdat het kinderen, jongeren en volwassenen in de gelegenheid stelt om een persoonlijke relatie aan te gaan met een kunstwerk, en het daarmee een eigen betekenis te geven. Ik werk hierbij samen met VTS Nederland.

  • workshop: hoe kijk je met kinderen, jongeren en volwassenen naar beeldende kunst (kennismaking VTS)
  • workshop: hoe voer je een VTS gesprek (verdieping)
  • workshop: hoe kies je afbeeldingen voor een VTS gesprek (verdieping)

ICC

Ik ben gecertificeerd ICC-trainer (opleiding LKCA), en kan de cursus verzorgen tot interne cultuur coördinator.

Maatwerk

Door mijn jarenlange ervaring in het onderwijs en culturele veld kan ik op specifieke vragen en wensen ingaan. Laat mij weten wat de wensen zijn, dan kijken we samen wat daar het beste bij aansluit.

Voorbeelden maatwerk:

  • ondersteuning bij visieontwikkeling en schrijven van een (bovenschools) cultuurbeleidsplan
  • teamtrainingen visie op cultuuronderwijs
  • toepassingen VTS en procesgerichte didactiek bij thematisch werken

Samenwerking Kunstgebouw

Bij Kunstgebouw (de provinciale organisatie voor cultuuronderwijs in Zuid-Holland) zijn workshops, cursussen en trainingen af te nemen die door mij worden gegeven. Dit is van toepassing voor alle organisaties binnen het werkgebied van Kunstgebouw.

Andere opdrachtgevers:

DOK Delft, CKC Zoetermeer, Plein C (Noord-Holland), VTS Nederland

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met mij op.
Klik hier voor meer informatie over mijn achtergrond en opleiding.